Over mijzelf (1)

Aduard

Huis aan Hereweg in Aduard

In Aduard zag ik op zaterdag 2 juni 1951 het levenslicht. Ik werd geboren in een huis aan de straat die toen nog Hereweg heette. Mijn vader en moeder waren daar enige tijd na hun huwelijk gaan wonen. Daarvoor woonden zij vanwege de woningnood in een spoorwegwagon. In dat huis aan de Hereweg zijn ook mijn oudere broer Geert en oudere zus Janneke geboren. Zelf heb ik aan de tijd dat ik in Aduard woonde maar weinig herinneringen. Alleen de dag van de verhuizing staat mij nog helder voor de geest.

Assen

In 1955 verhuisden we naar de stad Assen. Mijn vader had daar een baan als huisschilder gevonden bij de christelijke woningbouwvereniging Boaz. We kwamen te wonen in een bovenwoning aan de Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanstraat. Daar werd in 1956 mijn jongere zus Elly geboren. Het wonen aan de Sav. Lohmanstraat (zoals die in de volksmond heette) en een paar jaar later aan de Molenstraat (in een eensgezinswoning met tuin) had als voordeel, dat de scholen heel dichtbij waren. Eerst de Gereformeerde lagere school aan de Prins Bernhardstraat, daarna de Gereformeerde Ulo aan de Albedastraat.
Na het behalen van mijn Ulo-diploma (B met middenstand) in 1967 ging ik in Groningen naar het Gereformeerd Lyceum. Twee jaar later haalde ik daar het diploma B. Ik was van plan daarna een studie weg- en waterbouwkunde in Delft te gaan volgen. Maar dat liep anders. Binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland was een schrijnend tekort aan predikanten. Van verschillende kanten werd er bij mij op aangedrongen een studie theologie te overwegen. Na enkele gesprekken hierover besloot ik de daarvoor benodigde vooropleiding bij docent Ph. Roorda in Groningen (in de consistorie van de Noorderkerk) te volgen. De studie theologie liet ik afhangen van de resultaten van de studie Grieks en Latijn. In 1971 slaagde ik in twee termijnen voor het zogenaamde protentamen.
In 1970 kreeg ik verkering met mijn huidige vrouw Hilda Haan. Zij werkte in het bejaardenhuis De Arendshorst. We ontmoetten elkaar daar, doordat ik op verzoek de zondagavondzang ging begeleiden op het aanwezige harmonium. Onze eerste date was tijdens een wandeling in het Lariksbos. We kregen verkering op de 1e Pinksterdag. Op diezelfde zondag deed ik in het openbaar belijdenis van mijn geloof. Ons eerste uitje was een bezoek aan de meisjesbondsdag op 2e Pinksterdag te Zwolle.

Kampen

In september van dat jaar begon in in Kampen aan de studie aan de Theologische Universiteit aan de Broederweg. (In die tijd was het nog de Theologische Hogeschool.) De eerste twee jaren woonde ik op kamers bij Johan en Jenny Hidding. Eerst aan de Lelystraat, daarna aan de Noordtzijstraat. De daaropvolgende twee jaren woonde ik met enkele andere studenten aan de Voorstraat. Het waren mooie jaren. Ik heb echt genoten van het studentenleven. Wel kreeg ik in die tijd voor het eerst last van de chronische ziekte, die pas jaren later als colitis ulcerosa werd geduid.

Groningen

Nieuweweg34-a Groningen

Na vier jaren in de Hanzestad aan de IJssel vertrok ik naar Groningen. Daar werd op 21 augustus 1975 het huwelijk tussen Hilda en mij voltrokken en kerkelijk bevestigd. We kwamen te wonen aan de Nieuweweg. Lekker dicht bij het centrum. Hilda werkte in die tijd als hoofd van de huishouding in het Talmahuis. Ik was bezig met afstuderen. Wel ging ik in die tijd al catechisaties geven. Eerst in Groningen-Noord en later in Emmen (daar deed ik het samen met Peter van der Laan).
Aan de Nieuweweg kregen we twee dochters. Ze werden beiden geboren in Huize Tavenier. Eerst Fenneke in 1976, daarna in 1977 Ilse. In 1977 haalde ik bij de tweede poging het Kandidaatsexamen aan de Theologische Hogeschool te Kampen. Daarna volgde de weg naar de kerken. Eerst het preparatoir examen in de classis Groningen. Al snel kwamen er een viertal beroepen. De dag voordat Ilse werd geboren besloot ik het beroep van de kerken te Blije en Holwerd (een combinatie) te aanvaarden. Begin december verhuisden we met zijn vieren naar Blije.