Welkom…

Welkom op mijn homepage!

Broeders en zusters,
toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen,
beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid.
Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.

(1 Korintiërs 2 : 1 en 2 in de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV))

Met een preek over deze tekst deed ik op 1 januari 1978 intrede in 
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Blije en Holwerd.
Met een preek over dezelfde tekst nam ik op 27 november 2016
in verband met mijn emeritering afscheid
in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Berkel en Rodenrijs.

w.tiekstra@xs4all.nl